Privacy

Alle gegevens die door de ‘DutchStockingAssociation.com’ worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan de ‘DutchStockingAssociation.com’ geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door de ‘DutchStockingAssociation.com’ is het waarborgen van identiteit en persoonlijkheid van de deelnemers aan de evenementen.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons alleen van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoon).

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot ‘DutchStockingAssociation.com’ behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

‘DutchStockingAssociation.com’ gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

‘DutchStockingAssociation.com’ zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Voor de liefhebbers van de nylonkous